Tuesday, March 27, 2007

Kung nasasaan ka man, Pinoy pa din

Habang ako ay naglalakbay sa Inglaterra, napupuna ko na marami-rami ring mga pinoy at pinay dito. gusto ko na ngang batiin pero nahihiya pa din ako.

nakita ko ang mga palasyo, at mga bahay nila nuuong mga 1000s. maliliit ang mga tao dito nuon dahil and mga pintuan nila ay napakaliit din.

Sige pu. aalis na ako ngayon.

No comments: